1 trong số 3

Đặt trước

 • Giờ mở cửa

  Thứ Hai---------- 11:00 sáng-2 giờ chiều, 5 giờ chiều-8 giờ tối

  Thứ ba---------- ĐÓNG CỬA

  Thứ Tư------ 11:00 sáng-2 giờ chiều, 5 giờ chiều-8 giờ tối

  Thứ Năm-------- 11:00 sáng-2 giờ chiều, 5 giờ chiều-8 giờ tối

  Thứ Sáu---------- 11:00 sáng-2 giờ chiều, 5 giờ chiều-8:30 tối

  Thứ bảy-------- 11:00 sáng-2:30 chiều, 5 giờ chiều-8:30 tối

  Chủ nhật-------- 11:00 sáng-2:30 chiều, 5 giờ chiều-8 giờ tối

 • Tìm chúng tôi

  310 Illawarra Rd Marrickville NSW 2204

  Điện thoại: 02 8385 0060

  Tư vấn đặt hàng: 0413 793 724