Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

BÚN BÒ HUẾ CHAY (VE, V) - BÚN BÒ HUẾ CHAY

BÚN BÒ HUẾ CHAY (VE, V) - BÚN BÒ HUẾ CHAY

Nấm áp chảo, đậu hủ, chả viên, bún dày kèm salad trộn
Xem toàn bộ chi tiết