Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

CRISPY CHICKEN EGG NOODLES - MÌ GÀ DA GIÒN

CRISPY CHICKEN EGG NOODLES - MÌ GÀ DA GIÒN

Egg noodles, crispy chicken served with beansprouts
Xem toàn bộ chi tiết