Nếu bạn lấy khách hàng làm trung tâm, một người yêu thích ẩm thực và muốn tập trung xung quanh mình những cá nhân tài năng có cùng chí hướng - thì không cần tìm đâu xa.

Để hỏi về các vị trí đang tuyển dụng, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để chúng tôi có thể lưu giữ thông tin chi tiết của bạn.