Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

TOFU SALAD (VE, V, GF) - GỎI CHAY

TOFU SALAD (VE, V, GF) - GỎI CHAY

Tofu, cabbage, mint, taro, crispy rice noodles, pickle carrots and daikon, vegan soy sauce
Xem toàn bộ chi tiết