Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

TARO & TOFU VERMICELLI (GF, VE, V) - BÚN CHAY

TARO & TOFU VERMICELLI (GF, VE, V) - BÚN CHAY

Vermicelli noodles, pickled carrots and daikon, fresh mint, cucumbers, crushed peanuts, dried bean curd, water chestnut and seasoned vegan soy sauce
Xem toàn bộ chi tiết