Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

SUGARCANE PRAWNS (2 PCS) - CHẠO TÔM

SUGARCANE PRAWNS (2 PCS) - CHẠO TÔM

With mint leaves, mixed pickles and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết