Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

TÔM MÍA (2 CÁI) - CHẠO TÔM

TÔM MÍA (2 CÁI) - CHẠO TÔM

Với lá bạc hà, dưa chua trộn và nước mắm nêm
Xem toàn bộ chi tiết