Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

SUGARCANE PRAWN VERMICELLI (GF) - BÚN CHẠO TÔM

SUGARCANE PRAWN VERMICELLI (GF) - BÚN CHẠO TÔM

Vermicelli noodles, pickled carrots and daikon, fresh mint, cucumbers, crushed peanuts and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết