Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

SHREDDED PORK RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN BÌ

SHREDDED PORK RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN BÌ

Vermicelli noodles, dried bean curd, water chestnut and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết