Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LIME JUICE DRESSED BEEF SALAD - GỎI BÒ TÁI CHANH

LIME JUICE DRESSED BEEF SALAD - GỎI BÒ TÁI CHANH

Beef, onion, mint leaves, roasted peanuts, seasoned fish sauce served with prawn crackers
Xem toàn bộ chi tiết