Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LEMONGRASS BEEF RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN BÒ SẢ

LEMONGRASS BEEF RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN BÒ SẢ

Vermicelli noodles, fresh basil, roasted peanuts and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết