Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

BÁNH BÁNH BÒ SẢ SẢ (GF) - GỎI CUỐN BÒ SẢ

BÁNH BÁNH BÒ SẢ SẢ (GF) - GỎI CUỐN BÒ SẢ

Bún, húng tươi, đậu phộng rang và nước mắm nêm
Xem toàn bộ chi tiết