Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

LEMONGRASS BEEF SKEWERS (GF) - BÒ SẢ LỤI

LEMONGRASS BEEF SKEWERS (GF) - BÒ SẢ LỤI

Marinated with sautéed house lemongrass sauce
Xem toàn bộ chi tiết