Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

KING PRAWN RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN TÔM

KING PRAWN RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN TÔM

Vermicelli noodles, lettuce, fresh mint, cucumber and seasoned satay sauce
Xem toàn bộ chi tiết