Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

CHARGRILLED PORK SKEWERS (GF) - NEM NƯỚNG LỤI

CHARGRILLED PORK SKEWERS (GF) - NEM NƯỚNG LỤI

With fresh mint leaves and mixed pickles
Xem toàn bộ chi tiết