Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

CHARGRILLED PORK RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN NEM NƯỚNG

CHARGRILLED PORK RICE PAPER ROLLS (GF) - GỎI CUỐN NEM NƯỚNG

Vermicelli noodles, lettuce, fresh mint and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết