Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

CHARGRILLED PORK VERMICELLI (GF) - BÚN NEM NƯỚNG

CHARGRILLED PORK VERMICELLI (GF) - BÚN NEM NƯỚNG

Vermicelli noodles, pickled carrots and daikon, fresh mint, cucumbers, crushed peanuts and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết