Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

CHARGRILLED CHICKEN SALAD - GỎI GÀ NƯỚNG

CHARGRILLED CHICKEN SALAD - GỎI GÀ NƯỚNG

Chargrilled chicken, cabbage, onion, mint leaves, roasted peanuts, seasoned fish sauce served with prawn crackers
Xem toàn bộ chi tiết