Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

PHỞ ỨC BÒ - PHỞ TÁI NẠM

PHỞ ỨC BÒ - PHỞ TÁI NẠM

Nước luộc bò hầm, bún, ức bò với giá, rau thơm và chanh
Xem toàn bộ chi tiết