Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

BBQ PORK CHOP VERMICELLI (GF) - BÚN SƯỜN

BBQ PORK CHOP VERMICELLI (GF) - BÚN SƯỜN

Vermicelli noodles, pickled carrots and daikon, fresh mint, cucumbers, crushed peanuts and seasoned fish sauce
Xem toàn bộ chi tiết