Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

PHỞ GÀ - PHỞ GÀ

PHỞ GÀ - PHỞ GÀ

Nước dùng xương gà ninh nhừ, bún, ức gà xé nhỏ với giá đỗ, rau thơm và chanh

Xem toàn bộ chi tiết