Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

BBQ PORK CHOP PHO - PHỞ SƯỜN

BBQ PORK CHOP PHO - PHỞ SƯỜN

Rice noodle broth, BBQ pork chop, beansprouts and herbs
Xem toàn bộ chi tiết